Lise Mezuniyet Puan Hesaplama
 Hesaplama Sayfası
Hesaplama Sayfası

Lise YGS LYS Diploma Puan Hesaplama
Lise Mezuniyet Puan hesaplama
Lise Mezuniyet Puan (Diploma) Hesaplama
(%100 E-Okul le Uyumlu)
Yl Sonu Baar Puan Girileri YBP
9.Snf Yl Sonu Baar Puan Hesapla
10.Snf Yl Sonu Baar Puan Hesapla 
11.Snf Yl Sonu Baar Puan  Hesapla
12.Snf Yl Sonu Baar Puan  Hesapla

Lise Mezuniyet (Diploma) Puannz

0

0,12'lik  YGS-LYS Puanna Katks

0

0,18'lik YGS-LYS Puanna Katks

0

Yurtdndan gelenlerin mezuniyet puan
(1) Örenimlerinin bir ksmn yurtdnda yaparak yurda dönen örencilerin mezuniyet puanlar;
a) Ülkemizde örenim gördükleri yllara ait ylsonu baar puanlaryla yurtdnda gördükleri derslerin ylsonu puanlarna,
b) Yurtdnda örenim gördükleri okullardan ylsonu baar puanlar salanamamas durumunda, ülkemizde örenim gördükleri öretim yllarna ait ylsonu baar puanlarna
göre belirlenir.
(2) Ylsonu baar puan, derslerden alnan arlkl puanlarn toplamnn bu derslerin haftalk ders saatleri toplamna bölünmesiyle bulunur.
(3) Belirlenmi notlar;
a) 5'li sistemde, her bir nota 1.00 eklenip, çkan say elliyle çarplp üçe bölünerek puana çevrilir. Bölme ilemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
b) 10’lu sistemde, her bir not 10 rakamyla çarplarak puana çevrilir.
Mezuniyet puan
 (1) Mezuniyet puan; dokuz, on, on bir ve on ikinci snflarn ylsonu baar puanlarnn aritmetik ortalamasdr. Mezuniyet puan hesaplanrken bölme ilemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.

 

Haber-Bilgilendirme
2017 YGS ne zaman? 2017 YGS tarihi
 
2017 YGS ne zaman yapılacak? 2017 YGS başvuru tarihi
 
2017 LYS başvuru ve sınav tarihleri
 
Sınav Görevlilerine Yönelik Eğitim Animasyon Filmi
 
13 Mart YGS Sınav Giriş Belgeleri
 
2016 YGS bilgilendirmesi
 
Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları
 
YGS öncesi önemli tavsiyeler
 
2016 YGS başvuru sayısı
 
2016 YGS LYS ÖSYS Aday Bilgilendirme Çalışmaları
 
180 puandan düşük tercih edilecek bölümler
 
2016 Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Tıp En Düşük Başarı Sırası
 
2016 YGS Başvuru ücreti yatırılacak bankalar
 
2016 YGS de baraj ve barajı aşmayan öğrenciler
 


Gizlilik       Ana Sayfa       Rss    Google Yazılı Soruları Sorubak.Com Şiir Oku